Aktuality
0%
Javornické dny 2018

Javornické dny 2018

SALET se letos opět zúčastnil. Počasí jako na objednávku, výborný program, skvělé občerstvení, přátelské ovzduší. Organizátorům díky a příští rok na shledanou.  

Rok Olgy Havlové

Rok Olgy Havlové

V rámci slavnostního večera při udělení Ceny Olgy Havlové za rok 2018 konané ve Slovanském domě v Praze byl také připomenut Rok Olgy Havlové, ve kterém se na památku paní Olgy k jejím nedožitým 85. narozeninám vysazují v České republice stromky. Předseda o.s. SALET pan Ludvík Ťulpík převzal od ředitelky VDV paní Moniky Granja javor dlanitolistý (Acer palmatum), který přivezl do Javorníka k výsadbě.

Salet Úvod

Občanské sdružení SALET

Poslání organizace

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním takovou podporu, aby se mohli stát součástí přirozeného prostředí a žít běžným způsobem života založeným na soběstačnosti.

Působnost

Česká republika

Poskytované služby

Občanské sdružení SALET není poskytovatel  sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.

Poskytované služby nabízí přímou pomoc v prostorách chráněného tréninkového pracoviště prostřednictvím programu získávání základních adaptačních a profesních dovedností pro společensky izolované osoby z důvodu zdravotního hendikepu, kteří potřebují podporu v sociálním začlenění do společnosti formou postupné adaptace vedoucí k integraci s pracovním uplatněním.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením, které mají zájem o pracovní uplatnění, ale z důvodu nízké kvalifikace, dlouhodobé nezaměstnanosti a především zdravotního omezení potřebují adaptaci na pracovní prostředí s cílem přípravy k práci v chráněném pracovišti případně na OTP.

Partneři
Evropský sociální fond ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výbor dobré vůle
Lesy České republiky, s. p.
Městská část Praha 7
AC Sparta Praha
SINTON Praha, s.r.o.
Václav Šalša
RunCzech
150x150.png
AVIATIK s.r.o.
Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Fatra