Občanské sdružení SALET

bylo založeno v roce 2002 jako nestátní nezisková organizace, která je svou orientací zaměřena na integraci obyvatelstva ohroženého vyloučením na okraj společnosti, a to především z trhu práce.

NOVINKY

Poslání organizace


Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním takovou podporu, aby se mohli stát součástí přirozeného prostředí a žít běžným způsobem života založeným na soběstačnosti.

Působnost

Česká republika

Poskytované služby

Občanské sdružení SALET není poskytovatel  sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.

Poskytované služby nabízí přímou pomoc v prostorách tréninkového a chráněného pracoviště prostřednictvím programu získávání základních adaptačních a profesních dovedností pro společensky izolované osoby z důvodu zdravotního handicapu, kteří potřebují podporu v sociálním začlenění do společnosti formou postupné adaptace vedoucí k integraci s pracovním uplatněním.

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením, které mají zájem o pracovní uplatnění, ale z důvodu nízké kvalifikace, dlouhodobé nezaměstnanosti a především zdravotního omezení potřebují adaptaci na pracovní prostředí s cílem přípravy k práci v chrán. pracovišti případně na OTP.