Občanské sdružení SALET

bylo založeno v roce 2002 jako nestátní nezisková organizace, která je svou orientací zaměřena na integraci obyvatelstva ohroženého vyloučením na okraj společnosti, a to především z trhu práce.

NOVINKY

Příjemnou adventní neděli jsme měli možnost strávit tentokrát v oblíbené Tančírně v Račím údolí. Nabídka našich výrobků z tréninkového pracoviště v Praze i v Javorníku se líbila. Své místo pod vánočním stromečkem budou mít především textilní hračky a dárkové krabičky.

Děkujeme Vám za podporu naší činnosti.

Náš první vánoční jarmark se v letošním roce konal ve Vidnavě. Byli jsme přizvání na akci "Rozvícení vánočního stromu", při které se konal také vánoční jarmark. V příjemné předvánoční atmosféře jsme měli možnost potěšit malé i velké návštěvníky nabídkou našich výrobků z rukodělné a knihařské dílny.

Vidnavo, děkujeme za pozvání. Líbilo se nám u vás!

Listopadové dny oživili svým úsměvem a radostí žáci ze speciální zvláštní školy ve Vlčicích. S velkým zájmem se spolu s pedagogickým doprovodem seznámili s činností komunitního centra SALETu. Prohlédli si nejen tréninkové pracoviště výtvarné a rukodělné dílny, ale také se zapojili do umělecké tvorby. Malovali ostošest...

V závěru příjemně stráveného dopoledne ohodnotili výrobky rukodělné dílny s nadšením pro textilní hračky a bižuterií. Malý "drahokam" pro štěstí z Preciosy a dárková krabička z naší knihařské dílny byl drobným dárkem, který všem udělal velkou radost.

Tak hodně štěstí do života, milé děti!


Poslání organizace


Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním takovou podporu, aby se mohli stát součástí přirozeného prostředí a žít běžným způsobem života založeným na soběstačnosti.

Působnost

Česká republika

Poskytované služby

Občanské sdružení SALET není poskytovatel  sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb.

Poskytované služby nabízí přímou pomoc v prostorách tréninkového a chráněného pracoviště prostřednictvím programu získávání základních adaptačních a profesních dovedností pro společensky izolované osoby z důvodu zdravotního handicapu, kteří potřebují podporu v sociálním začlenění do společnosti formou postupné adaptace vedoucí k integraci s pracovním uplatněním.

Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením, s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením, které mají zájem o pracovní uplatnění, ale z důvodu nízké kvalifikace, dlouhodobé nezaměstnanosti a především zdravotního omezení potřebují adaptaci na pracovní prostředí s cílem přípravy k práci v chrán. pracovišti případně na OTP.