Komunitní centrum FAVOR v Javorníku se rozrůstá

Komunitní centrum FAVOR v Javorníku se rozrůstá

01.05.2017
Občanské sdružení SALET zahajuje v komunitním centru FAVOR v Javorníku další projekt podpořený Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost: „S podporou je cesta za prací snadnější" reg.č.CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041.
Další informace viz Projekty ESF.
Další fotografie
Logo OPZ barevné.jpg