S podporou je cesta za prací snadnější

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041
Ve zřízeném tréninkovém pracovišti v Javorníku na Jesenicku poskytujeme lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který realizujeme jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků k orientaci na trhu práce, včetně podpory pracovního tréninku směrovaného k pracovním aktivitám v oboru, který nejenže odpovídá možnostem uživatelů, ale má také předpoklad pro uplatnění na trhu práce v regionu Jesenicka.

Datum zahájení:    1.5.2017
Datum ukončení: 30.4.2019

Počet podpořených osob: 35

S podporou je cesta za prací snadnější
Fotografie
Pracovní aktivita v javornickém zámeckém parku
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Parto, jdeme na to!.jpg
Kopec je zasypán.