SALET působí také v Jeseníku

SALET působí také v Jeseníku

22.10.2019
Komunitní centrum Jeseník provozuje tréninkové pracoviště pro osoby s duševním onemocněním a zdravotním postižením na adrese: OC ALKRON, Palackého 2, 790 01 Jeseník

Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006360

Vytvořením tréninkového pracoviště komunitního centra v Jeseníku poskytujeme lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který je realizován jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků výcvikové komunity k orientaci na trhu práce, včetně podpory sociálního a pracovního tréninku směrovaného k pracovním aktivitám v oboru, který nejenže odpovídá možnostem uživatelů, ale má také předpoklad pro uplatnění na TP v regionu Jesenicka.
Datum zahájení: 1.5.2019
Datum ukončení: 30.6.2021
Podpořené osoby: 90

Další fotografie
Výhled z oken našeho pracoviště na jesenické náměstí
Tréninkové dílny v Jeseníku
Kompletace hraček