Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001341
Vytvořením kreativního atelieru ART, tréninkového pracoviště komunitního centra FAVOR v Javorníku realizujeme aktivizační program výcvikové komunity zaměřený na získání základních sociálních a profesních dovedností zdravotně znevýhodněných osob na území Jesenicka. Aktivity projektu s asistenční podporou sociálního a pracovního zácviku napomáhají v komunitě cílové skupiny zajistit formou skupinové spolupráce individualizovaný přístup potřebný k rozvoji jejich nadání s cílem následné pracovní integrace do společnosti.

Datum zahájení:    1. 7. 2016
Datum ukončení: 30. 6. 2019

Podpořené osoby: 60

Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku
Fotografie
Atelier ART 2. etapa
20171130_091723.jpg
Tvorba Jirky
Olda hodnotí obraz
Oldova tvorba
Jirkova tvorba
Pavel a jeho cígo pro inspiraci
Inspirace se dostavila
Obrázek bez názvu
Předání Osvědčení o absolvování Job clubu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Kontrola vyhotovených Dohod o pracovní činnosti