Naše projekty

Snažíme se najít práci

Snažíme se najít práci

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012488 Ve zřízeném tréninkovém pracovišti v Javorníku poskytujeme aktivitami projektu podporu osobám se zdravotním hendikepem za účelem jejich motivace k získání pracovních návyků a zkušeností v pracovním oboru, který odpovídá jejich možnostem a je uplatnitelný na trhu práce v Jeseníku. Podpora je poskytována pracovními asistenty a osobní ... (více)

Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku

Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006360 Vytvořením tréninkového pracoviště komunitního centra v Jeseníku poskytnout 90 osobám se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který bude realizován jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků výcvikové komunity k orientaci na trhu práce, včetně podpory soc ... (více)

Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001341 Vytvořením kreativního atelieru ART, tréninkového pracoviště komunitního centra FAVOR v Javorníku realizujeme aktivizační program výcvikové komunity zaměřený na získání základních sociálních a profesních dovedností zdravotně znevýhodněných osob na území Jesenicka. Aktivity projektu s asistenční podporou sociálního a pracovního zácvik ... (více)

S podporou je cesta za prací snadnější

S podporou je cesta za prací snadnější

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041 Ve zřízeném tréninkovém pracovišti v Javorníku na Jesenicku poskytujeme lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který realizujeme jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků k orientaci na trhu práce, včetně podpory pracovního tréninku směrovaného ... (více)

Popis projektu Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Popis projektu Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Vytvořením kreativního atelieru ART, tréninkového komunitního centra v Javorníku, realizovat aktivizační program výcvikové komunity zaměřený na získání základních sociálních a profesních dovedností zdravotně znevýhodněných osob na území Jesenicka. Aktivity projektu s asistenční podporou sociálního pracovníka a pracovních asistentů napomáhají komunitě cílové skupiny zajistit formou skup ... (více)

Partneři
Evropský sociální fond ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výbor dobré vůle
Lesy České republiky, s. p.
Městská část Praha 7
AC Sparta Praha
SINTON Praha, s.r.o.
Václav Šalša
RunCzech
150x150.png
AVIATIK s.r.o.
Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Fatra