Naše projekty

Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001341 Vytvořením kreativního atelieru ART, tréninkového pracoviště komunitního centra FAVOR v Javorníku realizujeme aktivizační program výcvikové komunity zaměřený na získání základních sociálních a profesních dovedností zdravotně znevýhodněných osob na území Jesenicka. Aktivity projektu s asistenční podporou sociálního a pracovního zácvik ... (více)

S podporou je cesta za prací snadnější

S podporou je cesta za prací snadnější

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041 Ve zřízeném tréninkovém pracovišti v Javorníku na Jesenicku poskytujeme lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který realizujeme jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků k orientaci na trhu práce, včetně podpory pracovního tréninku směrovaného ... (více)

Partneři
Evropský sociální fond ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výbor dobré vůle
Lesy České republiky, s. p.
Městská část Praha 7
AC Sparta Praha
SINTON Praha, s.r.o.
Václav Šalša
RunCzech
150x150.png
AVIATIK s.r.o.
Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Fatra