Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006360

Vytvořením tréninkového pracoviště komunitního centra v Jeseníku poskytnout 90 osobám se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který bude realizován jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků výcvikové komunity k orientaci na trhu práce, včetně podpory sociálního a pracovního tréninku směrovaného k pracovním aktivitám v oboru, který nejenže odpovídá možnostem uživatelů, ale má také předpoklad pro uplatnění na TP v regionu Jesenicka.

Předpokládané datum zahájení:    1.5.2019
Předpokládané datum ukončení: 30.6.2021
Podpořené osoby: 90

Podpora přístupu OZP k zaměstnání na Jesenicku
Fotografie
Působíme na náměstí v Jeseníku
Zde nás najdete - Alkron 2. patro
Šicí dílna
Rukodělná dílna
Tréninkové dílny v Jeseníku