Snažíme se najít práci

Registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012488

Ve zřízeném tréninkovém pracovišti v Javorníku poskytujeme aktivitami projektu podporu osobám se zdravotním hendikepem za účelem jejich motivace k získání pracovních návyků a zkušeností v pracovním oboru, který odpovídá jejich možnostem a je uplatnitelný na trhu práce v Jeseníku. Podpora je poskytována pracovními asistenty a osobním konzultantem formou motivačních aktivit - JOB klub,tréninkové pracovní místo/pracovní smlouva včetně doprovodného opatření dle individuálních potřeb jednotlivců.

Datum zahájení:    1.12.2019
Předpokládané datum ukončení: 30.11.2021
Podpořené osoby: 26

Snažíme se najít práci
Fotografie
Lesní práce - úprava posedu
Lesní práce
Zahradní práce - sběr naťe
Zahradní práce - stříhání odkvetu
Zahradní práce - pletí záhonu
Ke stažení
Ptačí krmítka
Ptačí krmítka