S podporou je cesta za prací snadnější

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004041
Ve zřízeném tréninkovém pracovišti v Javorníku na Jesenicku poskytujeme lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním podporu formou integračního programu, který realizujeme jednotlivými klíčovými aktivitami zaměřenými na osobní motivaci účastníků k orientaci na trhu práce, včetně podpory pracovního tréninku směrovaného k pracovním aktivitám v oboru, který nejenže odpovídá možnostem uživatelů, ale má také předpoklad pro uplatnění na trhu práce v regionu Jesenicka.

Datum zahájení:    1.5.2017
Datum ukončení: 30.4.2019

Počet podpořených osob: 35

S podporou je cesta za prací snadnější
Fotografie
Pracovní aktivita v javornickém zámeckém parku
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Parto, jdeme na to!.jpg
Kopec je zasypán.
Nálet na stráních zámeckého parku
Postupně mizí
Pěkná hromada
Čistá stráň
Pracovní asistent ve spolupráci s klientem
Příprava - střihy na hračky
Šití vánočních kaprů
Šití pytlíků na bylinky
Výstupní kontrola pracovní asistentky