Tréninková pracoviště na Jesenicku

Tréninková pracoviště na Jesenicku

13.01.2020
Hlavním záměrem činnosti tréninkového pracoviště SALETu je poskytování služby pro uživatele, kteří poprvé vstupují na otevřený trh práce nebo jsou již delší dobu bez zaměstnání a potřebují si osvojit nebo připomenout dovednosti spojené s prací.

Poskytované služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, hledají pracovní uplatnění na běžných pracovištích, chtějí posílit a rozvinout své dovednosti, schopnosti a kompetence pro to, aby mohli žít běžným životem v běžné společnosti.

Počínaje rokem 2016 byla v tréninkovém pracovišti výtvarné, šicí, textilní a provozní dílny poskytnuta pracovně sociální podpora celkem 114 osobám se zdravotním hendikepem.

V současné době pokračuje SALET na Jesenicku v uvedené činnosti na dvou pracovištích:
Komunitní centrum Jeseník, OC Alkron, Palackého 1341/2,
telefon: 731 575 590
Komunitní centrum Javorník, Puškinova 71,
telefon: 737 484 863