Proč a pro koho jsme tady

Proč a pro koho jsme tady

PROČ

Rádi se zapojujeme do smysluplné práce, ve které máme možnost seberealizace s pocitem vykonání užitečné a prospěšné činnosti věnované lidem, kteří potřebují podporu v běžném životě.

KOMU

Naše služby jsou určeny především lidem se zdravotním hendikepem, kteří mají zájem o začlenění do společnosti, ke kterému potřebují podporu pro osvojení sociálních a pracovních návyků. 

JAK

Vstřícně, účelně a smysluplně poskytovat klientům individuální podporu, která pomůže alespoň částečně řešit jejich osobní problémy. S pomocí sociálního pracovníka a pracovních asistentů poskytujeme v tréninkových pracovištích službu zaměřenou na nácvik sociálních a pracovních dovedností s výstupem ročního pracovního uplatnění v našich pracovních tréninkových dílnách.

KDE

Sídlo organizace: Letohradská 3, 170 00 Praha 7

Komunitní centrum FAVOR: Puškinova 71, 790 70 Javorník