Tréninkové pracovní dílny

Tréninkové pracovní dílny

SALET nabízí lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním služby zaměřené na podporu zaměstnanosti.

S pomocí pracovních asistentů a sociálních pracovníků je každému zájemci o poskytované služby umožněno v prostředí tréninkového pracoviště uplatnit a někdy také objevit své schopnosti a nadání. Jedná se o dílny zaměřené nejen na zručnost -  šicí, tkalcovská a provozní dílna, ale také na kreativní činnost - rukodělná dílna a výtvarné nadání - výtvarná dílna.

Fotografie
Rukodělná dílna
Navlékání korálků
Navlékání korálků
Plnění hraček
Plnění hraček
Příprava střihu na hračku
Zácvik na šicích strojích
Výroba plátěných tašek
Dopolední směna
Atelier ART
Atelier ART
Atelier ART
Atelier ART
Atelier ART
Atelier ART