Popis projektu Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku

Vytvořením kreativního atelieru ART, tréninkového komunitního centra v Javorníku, realizovat aktivizační program výcvikové komunity zaměřený na získání základních sociálních a profesních dovedností zdravotně znevýhodněných osob na území Jesenicka. Aktivity projektu s asistenční podporou sociálního pracovníka a pracovních asistentů napomáhají komunitě cílové skupiny zajistit formou skupinové spolupráce individualizovaný přístup potřebný k rozvoji jejich nadání s cílem následné integrace do společnosti.

Cílová skupina projektu:

Osoby se zdravotním postižením, chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením se vztahem k rukodělné práci a nadáním uměleckého směru art brut, které jsou na základě zdravotního handicapu výrazně ohroženy sociálním vyloučením především z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti a nízké kvalifikace a mají zájem o pracovní uplatnění ve společnosti.

Základní cíl projektu:

Realizace programu formou

  • přímé služby sociální integrace zaměřené na vzdělávací,motivační a podpůrné aktivity vedoucí k nalezení pracovního místa a jeho následného udržení
  • přímé služby pracovní integrace určené k adaptaci na pracovní prostředí včetně získání a osvojení pracovních návyků
  • vytvoření pracovních míst

Aktivity a výstupy:

  1. Zprovoznění tréninkových dílen v Javorníku / rukodělná, výtvarná / včetně učebny /Job club/
  2. Realizace integračního programu ve třech 12 měsíčních cyklech formou teoretické a praktické části s výstupem 60 podpořených osob
    1. motivační kurz - Job club, 3 měsíce
    2. vytvoření pracovního místa, 9 měsíců
  3. Spolupráce s ostatními organizacemi za účelem provázání potřebných služeb cílové skupiny

Projekt je realizován v KC FAVOR v Javorníku ve spolupráci s komunitou cílové skupiny a s veřejností.

Adresa:

Komunitní centrum FAVOR, Puškinova 71, 790 70 Javorník
Tel: 731 575 590
e-mail: salet@atlas.cz

Kontaktní osoba: Bc. Karla Kunčíková, sociální pracovnice

Popis projektu Atelier ART - kreativní komunitní práce na Jesenicku